Солоницівський ЗДО "Веселка", Солоницівка
Харківська область, Харківський район

Звіт директора Лихвар А.О. за 2021/2022 н.р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

СОЛОНИЦІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯСЕЛ-САДКА КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ВЕСЕЛКА»

СОЛОНИЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛИХВАР АЛІНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДКІСТЮ

ПРО РОБОТУ ЗАКЛАДУ

У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Заклад дошкільної освіти — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Солоницівський заклад дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу «Веселка» Солоницівської селищної ради здійснює свою діяльність відповідно до до Статуту, колективного договору, річного плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу на 5 років.

Важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками ЗДО, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Солоницівський ЗДО «Веселка»:

•   задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

•   забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

•   створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

•   формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

•   сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

•   здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

•   є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

•   здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу.

Означені завдання мають реалізовуватися на різних рівнях.

На державному рівні цей процес забезпечується своєчасним та миттєвим законотворчим реагуванням на освітні виклики, що постають в умовах воєнного стану. Зокрема, 20 березня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». Він створює умови для відновлення якісного та безпечного освітнього процесу в умовах воєнного стану. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам визначає нова стаття 57-1 Закону України «Про освіту».

Нормативно-правове забезпечення:

 https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu/pedagogam-zakladiv-doshkilnoyi-osviti/normativo-pravovi-akti

Закон України:

•   Про освіту

•   Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

•   Про правовий режим воєнного стану (стаття 15 п. 44)

•   Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

Листи МОН:

•   Про методичні рекомендації

•   Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні

•   Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану

•   Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану

•   Щодо відпусток без збереження заробітної плати у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану

•   Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні

•   Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб

•   Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання

•   Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі. 

Солоницівський заклад дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу «Веселка» Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області розташований за адресою: 62370, Харківська область, Харківський район, смт. Солоницівка, вул. Каштанова, 11. Загальна проектна потужність закладу – 55 місць. У закладі функціонує 4 групи, які відвідує 65 дітей: група «Малятко» (різновікова) – 15 дітей; група «Сонечко» (різновікова) – 16 дітей; група «Зірочка» (старший дошкільний вік) - 24 дитини; група короткотривалого перебування – 10 дітей, інклюзивна група – 5 дітей.

У закладі працює 19 працівників, із них педагогічних – 10. В наявності вакансії вихователя-методиста (0,5 ст.), вихователя (1 ст.), вчителя-логопеда (0,5 ст.), інструктора з фізкультури – 0,5 ст., керівника гуртка з англійської мови – 0,5 ст., асистента вихователя – 0,5 ст.

          У 2021/2022 навчальному році освітній процес у Солоницівському ЗДО «Веселка» здійснювався згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), програми «Дитина» (освітня програма для дітей від 2 до 7 років), парціальних програм та програм, рекомендованих для використання в інклюзивній групі.

На базі груп середнього та старшого дошкільного віку в 2021/2022 н.р. функціонували 2 інклюзивні групи для 5 вихованців закладу, які пройшли обстеження в комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Дергачівської районної ради. Життєдіяльність дітей була наповнена цікавим змістом упродовж кожного дня з урахуванням психологічного віку дитини та її життєвого досвіду.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізувалася через гурткову роботу, самостійну, додаткову, організовану форми освітнього процесу. Мета: задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвиваючи її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. У закладі було організовано роботу гуртка «Веселі ритми», який працював  за програмою «Дитяча хореографія» для дітей віком від 3-х до 7-ми років (автор Шевчук А.С.),  схваленою для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІІТЗО від 05.05.2015 р. № 14.1/12-Г-255. Керівник гуртка – музичний керівник Галина ТОЛУБЕНКО. З 13.09.2021 р. в ЗДО запрацював гурток англійської мови «Happy English» для дітей середнього та старшого дошкільного віку за програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (автори І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна). Керівник гуртка – Аліна КРУПА. Метою навчання англійської мови на заняттях гуртка є елементарне, початкове оволодіння цією мовою як засобом спілкування і здійснення в цьому процесі виховання, освіти і розвитку особистості.

За бюджетні кошти були придбані канцтовари для освітнього процесу на суму 24059 грн., хозтовари на суму 3985,66 грн. та оновлено матеріально-технічну базу закладу:

Постільна білизна (55 комплектів) – 24 750 грн.

М’ясорубка -4500 грн.

Шафа металева (2 шт.) – 16600 грн.

Комп’ютери (2 шт.) -28300 грн.

Програмне забезпечення – 9156 грн.

Кольоровий принтер – 9117 грн.

Мийка – 7800 грн.

Світловий пучок – 19900 грн.

За бюджетні кошти була проведена оплата за послуги Інтернет, вивіз сміття, придбано пісок, проведено лабораторні дослідження води, піску, освітлення, повітря.

У закладі виховується 13 дітей пільгового контингенту. Пільги на харчування – 50-100 %:

    1. Семигук Єва

    2. Ковтун Мілана

    3. Чупрін Денис

    4. Лугиня Богдан

    5. Пархоменко Яріна

    6. Войтенко Марія

    7. Шарікова Маргарита

    8. Гарбуз Павло

    9. Мусаров Тимур

   10. Буцький Дмитро

Харчування дітей організовано відповідно до нормативних вимог з урахуванням внесених змін відповідно до спільного наказу МОН і МОЗ України від 26.02.2013 р. №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Упродовж 2021/2022 навчального року медичною сестрою здійснювався постійний моніторинг стану захворюваності та організації раціонального харчування вихованців Солоницівського ЗДО «Веселка».

У порівнянні з минулими роками збільшився відсоток виконання норм за основними продуктами харчування: у 2020/2021 н.р. – 85 %, у 2021/2022 н.р. – 90 %. Фактична вартість харчування на одну дитину віком від 1 до 3 років склала 40 грн., від 3 до 6 років – 58 грн., згідно рішення XXI сесії Солоницівської селищної ради  VІІІ скликання № 7 від 16.09.2021 року «Про внесення змін щодо вартості харчування та батьківської плати на одну дитину у закладах дошкільної освіти, загальної середньої освіти Солоницівської селищної ради на 2021 рік» (зі змінами).  Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечувала сестра медична старша Валентина НОВІКОВА. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Охорона праці в закладі організована відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2249-VIII (зі змінами від 19.12.2017).

У Річному плані роботи закладу розроблено розділ «Охорона праці», в Колективному договорі – розділ «Охорона праці», щорічно складаються комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням, аваріям, між адміністрацією та профгрупою Солоницівського ЗДО «Веселка».

З працівниками закладу проводяться вступний (під час прийому на роботу), первинний (до початку роботи безпосередньо на робочому місці), повторний, позаплановий та цільовий інструктажі, записи про які роблять у відповідних журналах.

Під час прийняття на роботу та впродовж усього часу роботи у Солоницівському ЗДО «Веселка» працівники проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

З метою поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій щоквартально у закладі проводиться «Тиждень безпеки дитини».

Усі педагогічні працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу та були премійовані з нагоди Дня працівника освіти.

Висловлюю щиру подяку Солоницівській селищній раді за поповнення матеріально-технічної бази закладу та батькам вихованців за піклування, підтримку та небайдуже ставлення до нагальних потреб дитячого садка.

01.06.2022 р.                                                                      Аліна ЛИХВАР

 

 __________________________________________________________________________________________________________________

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

СОЛОНИЦІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯСЕЛ-САДКА КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ВЕСЕЛКА»

СОЛОНИЦІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛИХВАР АЛІНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДКІСТЮ

ПРО РОБОТУ ЗАКЛАДУ

У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Солоницівський заклад дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу «Веселка» Солоницівської селищної ради здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад, - Базовий компонент дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільний захист»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- власного Статуту,

- річного плану роботи на 2020-2021 н.р.

Солоницівський заклад дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу «Веселка» Солоницівської селищної ради Харківського району Харківської області розташований за адресою: 62370, Харківська область, Харківський район, смт. Солоницівка, вул. Каштанова, 11. Загальна проектна потужність закладу – 55 місць. У закладі функціонує 4 групи, які відвідує 65 дітей: група «Малятко» (різновікова) – 15 дітей; група «Сонечко» (різновікова) – 16 дітей; група «Зірочка» (старший дошкільний вік) - 24 дитини; група короткотривалого перебування – 10 дітей, інклюзивна група – 3 дітей.

У закладі працює 19 працівників, із них педагогічних – 9. В наявності вакансії вихователя-методиста (0,5 ст.), вихователя (0,41 ст.), вчителя-логопеда (0,5 ст.), практичного психолога – 0,25 ст.

          У 2020/2021 навчальному році освітній процес у Солоницівському ЗДО «Веселка» здійснювався згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), програми «Дитина» (освітня програма для дітей від 2 до 7 років), парціальних програм та програм, рекомендованих для використання в інклюзивній групі.

На базі групи старшого дошкільного віку «Зірочка» функціонувала інклюзивна група для 3 вихованців закладу, які пройшли обстеження в комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр»Дергачівської районної ради. Життєдіяльність дітей була наповнена цікавим змістом упродовж кожного дня з урахуванням психологічного віку дитини та її життєвого досвіду.

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізувалася через гурткову роботу, самостійну, додаткову, організовану форми освітнього процесу. Мета: задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвиваючи її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

У закладі було організовано роботу гуртка «Веселі ритми», який працював  за програмою «Дитяча хореографія» для дітей віком від 3-х до 7-ми років (автор Шевчук А.С.),  схваленою для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІІТЗО від 05.05.2015 р. № 14.1/12-Г-255. Керівник гуртка – музичний керівник Толубенко Г. Є.

Наповнюваність гурткових груп - 12 осіб на одному занятті. Тривалість гурткових занять відповідала вікові дітей (старший та середній дошкільний вік) і не перевищувала встановлених норм для навчальних занять.

За бюджетні кошти були придбані канцтовари для освітнього процесу на суму 16 865 грн., хозтовари на суму 13 886, 80 грн. та оновлено матеріально-технічну базу закладу:

 • Водонагрівачі (2 шт) – 7 600 грн
 • Засоби для дезінфекції – 15 060 грн
 • Сушилка для рук (4 шт) – 6 000 грн
 • Лінолеум – 4 249, 98 грн
 • Планшетний ПК – 7 200 грн
 • Килимок «Татамі» - 6 630 грн
 • Шафа – 16 764 грн
 • Водоемульсійна фарба – 3 903, 60 грн
 • Ноутбук – 19 500 грн
 • Світильники (8 шт) – 4 000 грн
 • Дидактичні матеріали (для інклюзії) – 4 254 грн
 • Пральна машина – 13 000, 90 грн
 • Медикаменти – 1616, 28 грн
 • Ігрове обладнання для дитячих майданчиків – 132 600 грн
 • Ігрові стінки «Банк», «Супермаркет», «Аптека» - 15 000 грн.

За бюджетні кошти було проведена оплата за послуги Інтернет, вивіз сміття, придбано пісок, проведено лабораторні дослідження води, піску, освітлення, повітря.

У закладі виховується 9 дітей пільгового контингенту. Пільги на харчування – 100 %:

    1. Колєсніков Кирил

    2. Лугиня Богдан

    3. Беляєв Платон

    4. Семигук Єва

    5. Пліско Богдан

Пільги на харчування 50 %:

 1. Земляний Богдан
 2. Войтенко Марія

Харчування дітей організовано відповідно до нормативних вимог з урахуванням внесених змін відповідно до спільного наказу МОН і МОЗ України від 26.02.2013 р. №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». У порівнянні з минулими роками збільшився відсоток виконання норм за основними продуктами харчування: у 2019/2020 н.р. – 80 %, у 2020/2021 н.р. – 85 %. Фактична вартість харчування однієї дитини в день у 2020/20210 н.р. склала 38,0 грн. згідно рішення ІІ сесії Солоницівської селищної ради  VІІІ скликання № 3 від 15.12.2020 року «Про встановлення вартості харчування та батьківської плати на одну дитину в день у закладах дошкільної освіти Солоницівської селищної ради на 2021 рік».  Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

 

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечувала сестра медична старша Новікова В.Т. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Охорона праці в закладі організована відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2249-VIII (зі змінами від 19.12.2017).

У Річному плані роботи закладу розроблено розділ «Охорона праці», в Колективному договорі – розділ «Охорона праці», щорічно складаються комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням, аваріям, між адміністрацією та профгрупою Солоницівського ЗДО «Веселка».

З працівниками закладу проводяться вступний (під час прийому на роботу), первинний (до початку роботи безпосередньо на робочому місці), повторний, позаплановий та цільовий інструктажі, записи про які роблять у відповідних журналах.

Під час прийняття на роботу та впродовж усього часу роботи у Солоницівському ЗДО «Веселка» працівники проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

З метою реалізації прав працівників на безпечні і нешкідливі умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.1992 № 442 проводиться атестація робочих місць за умовами праці 1 раз на 5 років.

З метою поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій щоквартально у закладі проводиться «Тиждень безпеки дитини».

Усі педагогічні працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу та були премійовані з нагоди Дня працівника освіти.

Висловлюю щиру подяку Солоницівській селищній раді за поповнення матеріально-технічної бази закладу та батькам вихованців за піклування, підтримку та небайдуже ставлення до нагальних потреб дитячого садка.

01.06.2021 р.                                                                      А.О. Лихвар

 

 

10 березня 2023 року - день Державного гімну України.

9 березня 2023 року - 209-та річниця від дня народження Тараса Шевченка.

8 березня 2023 року - міжнародний жіночий день.

25 лютого 2023 року - річниця народження Лесі Українки.

24 лютого 2023 року - річниця вторгнення РФ в Україну.

21.02.2023 року - Міжнародний день рідної мови.

 

20.02.2023 року - день пам`яті "Героїв Небесної Сотні".

19.02.2023 року - день Герба України.

16.02.2023 року - день Єднання України.

22.01.2023 року - день Соборності України.

25.12.2022 року колектив ЗДО "Веселка" вітає всіх з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо миру, злагоди, благополуччя та міцного здоров`я!

06.12.2022 року - День Збройних сил України.

Вітаємо Захисників та Захисниць України.

26.11.2022 року - День пам`яті жертв Голодомору

21.11.2022 року - "Революція Гідності - перший переможний бій цієї війни". 

Шановні батьки! До вашої уваги посилання на інноваційну платформу Mr. Leader для розвитку дитини. Платформа спрямована на формування у дітей лідерських якостей, розвитку таких навичок, як креативність, комунікабельність, критичне мислення. https://mr-leader.com/ua

 

Шановні батьки! Звертаємо вашу увагу на інформацію, яка подана на сайті МОН за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu

Шановні батьки! До вашої уваги дитячий садок онлайн! Долучайтесь до перегляду та співпраці! Серіал "Дитячий садок онлайн НУМО" Дитячий садок онлайн НУМО - дивитися онлайн безкоштовно і легально на MEGOGO.NET

з 24.01.2022 по 28.01.2022 р. в Солоницівському ЗДО "Веселка" пройшов "Тиждень безпеки дитини". Були проведені тематичні заняття, бесіди щодо вовчення основних вимог пожежної безпеки в побуті, поведінки на воді та інше.

 

booked.net
 
+11
°
C
+13°
+7°
Солоницівка
Середа, 28


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

Логін: *

Пароль: *